ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนง.ช่วยเหลือคนไข้  กลุ่มการพยาบาล 

รอบที่ 9