ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ