ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร  

PCCวัดท่าหลวง  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม