ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนง.ช่วยเหลือคนไข้ รอบ 6 กลุ่มการพยาบาล