ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก