ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT SCAN) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๕๕ รายการ ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด