ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เป็นระยะเวลา ๑ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด