ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินกองทุนประกันสังคม งบพัฒนาระบบบริการ ร้อยละ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด