ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบริจาคเพื่อสร้าง+ปรับปรุงอาคาร+ซื้อครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๒ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด