ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดสมอง จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๒ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด