ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ (Cervical Locking Plate) จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๒ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด