ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดใช้ในไตและท่อไต (Double-J Ureteral Hydrophilic coated Stents Sets) จำนวนประมาณ ๔๐๐ ชุด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตรปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด