ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ปี ๒๕๖๒

ไม่พบฟีด