ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด (PT , PTT) จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด