ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Cell Count CBC) จำนวนประมาณ ๖๕,๐๐๐ ชุด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด