ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ของโรงพยาบาลพิจิตร เป็นระยะเวลา ๑ ปี (๑๒ เดือน) เดือนละประมาณ ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม รวมเป็นจำนวนประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด