การเปิดเผยราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าเปื้อนของโรงพยาบาลพิจิตร จำนวน ๓๗,๐๐๐ กิโลกรัม ตามกฎหมาย ปปช.

ไม่พบฟีด