การเปิดเผยราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าเปื้อนของโรงพยาบาลพิจิตร จำนวน ๓๗,๐๐๐ กิโลกรัม ตามกฎหมาย ปปช.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด