ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และรายงานผลหัวใจและระบบประมวลผลสามมิติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบริจาคเพื่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และซื้อครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ไม่พบฟีด