การเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อขยายงานบริการจิตเวชเด็กและขยายงานฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 1 งาน ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2561 ส่วน 70% จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลำดับที่ 90

ไม่พบฟีด