ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2560 จำนวน 568 รายการ ของ โรงพยาบาลพิจิตร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด