การเปิดเผยราคากลางเครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) จำนวน 3 เครื่อง ตามกฎหมาย ปปช.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด