ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด