การเปิดเผยราคากลางกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  ตามกฎหมาย ปปช. 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด