ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลพิจิตร เป็นระยะเวลา ๑ ปี (ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ) เดือนละประมาณ ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม รวมเป็นจำนวนประมาณ ๗๒,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด