ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทหมู จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

 

ไม่พบฟีด