การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการซักผ้าเปื้อนของโรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 37,000 กิโลกรัม ตามกฎหมาย ปปช.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด