ประกาศประกวดราคาซื้อหัวตรวจหัวใจทางหลอดอาหารสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์หัวใจ จำนวน ๑ หัวตรวจ ด้วยเงินกองทุนประกันสังคม งบพัฒนาระบบบริการ ๕% ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด