ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกกับหอผู้ป่วยสูติกรรม จำนวน 1 งาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด