การเปิดเผยราคากลางค่าจ้างเหมาบริการซักผ้าเปื้อนของโรงพยาบาลพิจิตร เป็นระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) เดือนละประมาณ 50,000 กิโลกรัม รวมเป็นจำนวนประมาณ 600,000 กิโลกรัม ตามกฎหมาย ปปช.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด