การเปิดเผยราคากลางเครื่องทำความสะอาดด้วยความถี่สูง (Ultrasonic) ขนาดไม่น้อยกว่า 90 ลิตร พร้อมระบบยกขึ้นลงอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ตามกฎหมาย ปปช.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด