ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมใบพัดเติมอากาศคลองวงเวียนระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด