ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์ขนส่งอาคารคลังพัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ งาน ด้วยเงินงบลงทุน ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ส่วน ๗๐%

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด