การเปิดเผยราคากลางชุดทดสอบแบบตลับสำหรับตรวจหาเลือดในตัวอย่างอุจจาระ จำนวน 12,360 ชุด ตามกฎหมาย ปปช.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด