การเปิดเผยราคากลางชุดทดสอบแบบตลับสำหรับตรวจหาเลือดในตัวอย่างอุจจาระ จำนวน 12,360 ชุด ตามกฎหมาย ปปช.

ไม่พบฟีด