การเปิดเผยราคากลางงานจ้างซ่อมลิฟต์ขนส่งอาคารคลังพัสดุการแพทย์ จำนวน 1 งาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด