การเปิดเผยราคากลาง คอมพิวเตอร์สำนักงาน ยี่ห้อ Lenovo V310z AIO จำนวน 10 เครื่อง ตามกฎหมาย ปปช.