การเปิดเผยราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาในเลือด จำนวน 44 รายการ ตามกฎหมาย ปปช.

ไม่พบฟีด