ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อSodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, ๕ mL จำนวนประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ หลอด ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๒ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด