ประกาศประกวดราคาซื้อยา latanoprost 5 mg100 mL eye drops, solution, 2.5 mL bottle (GPU 526889) จำนวนประมาณ 1,700 ขวด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด