ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อsodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, ๕๐ mL bag (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๐๑๔๓๑) จำนวน ๑๔๐,๔๖๔ ขวด ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (img250.pdf)img250.pdf[ ]20 kB

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด