ประกาศประกวดราคาซื้อยา pitavastatin calcium 2 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวนประมาณ 19,800 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (e-bid pitavastatin.pdf)e-bid pitavastatin.pdf[ ]470 kB
Download this file (ปปช.+Spec pitavastatin.pdf)ปปช.+Spec pitavastatin.pdf[ ]170 kB
ไม่พบฟีด