งานชมรมทารกน้ำหนักตัวน้อย รพ.พิจิตร ประจำปี 2558

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคุณแม่ที่เลี้ยงลูกประสบความสำเร็จกับคุณแม่ที่บุตรมีน้ำหนักตัวน้อยซึ่งยังรักษาตัวอยู่ใน รพ.พิจิตรได้มีโอกาสพูดคุย รู้จักกัน สร้างช่องทางในการปรึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลบุตรน้ำหนักน้อยที่ถูกต้อง งานดังกล่าวเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกคนในทีมกุมารเวชกรรม รพ.พิจิตร โดยได้รับเกียรติจาก นพ.เสรี วุฒินันท์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรมเป็นประธานเปิดงาน จัดขึ้น ณ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด รพ.พิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่พบฟีด