งานชมรมทารกน้ำหนักตัวน้อย รพ.พิจิตร ประจำปี 2558

งานพบปะชาวทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยประจำปี 2557

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด