งานชมรมทารกน้ำหนักตัวน้อย รพ.พิจิตร ประจำปี 2558

งานพบปะชาวทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยประจำปี 2557

 

ไม่พบฟีด