ด.ช.วิเชษฐ์ เพชรอำไพ (สมุดกำลังใจ)

 

 

 

ด.ช.วิเชษฐ์ เพ็ชรอำไพ

เกิดวันที่ 12 มิถุนายน 2541

น้ำหนักแรกเกิด 900 กรัม

ไม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจ

ปัจจุบันเรียนหนังสือเก่งมาก

 

 

 
ไม่พบฟีด