บริการทันตกรรม | แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก | เวลาเปิดบริการ


 ยินดีต้อนรับสู่ คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลพิจิตร

คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลพิจิตร เป็นคลินิกการแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรม เช่น ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตกรรมหัตถการ เป็นต้น

คลินิกทันตกรรมของเรา มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ห้องตรวจรักษาที่สะอาดปลอดภัย ซึ่งให้การรักษาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากให้กับผู้ป่วยทุกท่านอย่างมีประสิทธิภาพ
บริการของทันตกรรมโรงพยาบาลพิจิตร

 

   

ทันตกรรมทั่วไป

     - ขัดฟัน
     - ขูดหินปูน
     - ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคฟัน
     - อุดฟัน
     -เอกซเรย์ฟัน


ทันตกรรมเพื่อความงาม
    - เคลือบฟันปลอม
    - ฟอกสีฟัน
    - อุดฟัน (สีเหมือนฟัน)


ทันตกรรมสำหรับเด็ก
    - ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคฟันสำหรับเด็ก
    - เคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
    - เคลือบร่องฟัน
    - อุดฟัน
ทันตกรรมเฉพาะทาง
    - เจาะหนอง
    - ตัดติ่งเนื้อ
    - ควักถุงน้ำ
    เป็นต้นทันตกรรมรักษารากฟัน ทำครอบฟัน
    - ทำสะพานฟัน
    - ฟันปลอมทั้งปาก
    - ฟันปลอมแบบถอดได้
 

  กลับ

 
ทันตแพทย์ สาขาทันตกรรม

1. ทพญ.สมร บุญเกษม ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

2 .ทพญ.กนกกาญจน์ คุ้มเสร็จ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

3 .ทพ.ชลวิทย์ วงศ์ไพโรจน์พานิช ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

4. ทพญ.สุกัญญา ชัยศุภรัศมีกุล ทันตกรรมปริทันต์

5. ทพญ.นววรรณ โสภณ ทันตกรรมปริทันต์

6. ทพญ.วิภาดา อัศวรัตน์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก

7. ทพญ.ศุภมาศ ปริสัญโญดม ทันตกรรมจัดฟัน

8. ทพ.ปรัชญ์ชวิน เหลาหชัยอรุณ ทันตกรรมจัดฟัน (กำลังศึกษาต่อ)

9. ทพญ.ธัญรดา คงสวัสดิ์ ทันตกรรมประดิษฐ์

10. ทพ.สุรวุฒิ อัตชู ทันตกรรมประดิษฐ์ (กำลังศึกษาต่อ)

11.ทพญ.พรรณิภา ศรีวนิชย์ ทันตกรรมเอนโดดอนต์

12.ทพญ.พรพนิต ศิวเวทพิกุล ทันตกรรมเอนโดดอนต์ (กำลังศึกษาต่อ)

13. ทพ.สุริยน จูรัตนากร ทันตกรรมทั่วไป

14. ทพ.อดิชาต เลาหบูรณะกิจ ทันตกรรมทั่วไป

15. ทพญ.สุนันท์ ดารารักษ์ ทันตกรรมทั่วไป

16. ทพ.ศุภวัฒน์ วงศ์ไพโรจน์พานิช ทันตกรรมทั่วไป

17. ทพญ.อนุสรา แจ้งไพร ทันตกรรมทั่วไป

18. ทพญ.ณัฐพร สุขประเสริฐ ทันตกรรมทั่วไป
 

  กลับ

 

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

เมื่อท่านมาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรม ท่านจะได้พบกับการบริการที่อบอุ่นและเป็นมิตรจากทีมเจ้าหน้าที่ คลินิกทันตกรรมของเรามีพื้นที่ให้บริการกว้างขวาง มุมพักผ่อนอ่านหนังสือ และทีวีให้ความบันเทิงขณะรอเข้ารับบริการ


 

เวลาให้บริการ
เปิดบริการทุกวัน
จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 น. -16:30: น. , 17:00-20:30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : 8:30 น. - 16:30 น.

สถาน: คลินิกทันตกรรม, ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพิจิตร

ติดต่อเรา: 056-611355 ต่อ 1203


 

  กลับ

 

 

 

 

 

ไม่พบฟีด