บริการทันตกรรม | แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก | เวลาเปิดบริการ


 ยินดีต้อนรับสู่ คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลพิจิตร

คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลพิจิตร เป็นคลินิกการแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรม เช่น ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตกรรมหัตถการ เป็นต้น

คลินิกทันตกรรมของเรา มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ห้องตรวจรักษาที่สะอาดปลอดภัย ซึ่งให้การรักษาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากให้กับผู้ป่วยทุกท่านอย่างมีประสิทธิภาพ
บริการของทันตกรรมโรงพยาบาลพิจิตร

 

   

ทันตกรรมทั่วไป

     - ขัดฟัน
     - ขูดหินปูน
     - ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคฟัน
     - อุดฟัน
     -เอกซเรย์ฟัน


ทันตกรรมเพื่อความงาม
    - เคลือบฟันปลอม
    - ฟอกสีฟัน
    - อุดฟัน (สีเหมือนฟัน)


ทันตกรรมสำหรับเด็ก
    - ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคฟันสำหรับเด็ก
    - เคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
    - เคลือบร่องฟัน
    - อุดฟัน
ทันตกรรมเฉพาะทาง
    - เจาะหนอง
    - ตัดติ่งเนื้อ
    - ควักถุงน้ำ
    เป็นต้นทันตกรรมรักษารากฟัน ทำครอบฟัน
    - ทำสะพานฟัน
    - ฟันปลอมทั้งปาก
    - ฟันปลอมแบบถอดได้
 

  กลับ

 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1.ทพ.สุริยน จูรัตนากร
2.ทพ.อดิชาติ เลาหบูรณกิจ
3.ทพญ.ลลิตา ธิติธัญญาลักษณ์
4.ทพญ.สุนันท์ ดารารักษ์
5.ทพ.รัฐเขตร ตรีสุทธาชีพ
6.สุกัญญา ชัยสุภรัศมีกุล
7.ทพญ.เมธินี ลีลาวัฒนาพานิช
8.ทพ.ปัณณ์พัฒน์ จันทรมณ๊

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล
1.ทพญ.สมร บุญเกษม
2.กนกกาญจน์ คุ้มเสร็จ
 

  กลับ

 

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

เมื่อท่านมาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรม ท่านจะได้พบกับการบริการที่อบอุ่นและเป็นมิตรจากทีมเจ้าหน้าที่ คลินิกทันตกรรมของเรามีพื้นที่ให้บริการกว้างขวาง มุมพักผ่อนอ่านหนังสือ และทีวีให้ความบันเทิงขณะรอเข้ารับบริการ


 

เวลาให้บริการ
เปิดบริการทุกวัน
จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 น. -16:30: น. , 17:00-20:30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : 8:30 น. - 16:30 น.

สถาน: คลินิกทันตกรรม, ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพิจิตร

ติดต่อเรา: 056-611355 ต่อ 1203


 

  กลับ

 

 

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด