แพทย์ออกตรวจ OPD รพ.พิจิตร (อัพเดทวันพฤหัสบดีที่ 29 - 06 -2560 )

อายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
นพ.ชวโรจน์
พญ.วิชชุตา
แพทย์ออกตรวจเป็น
เดือน/เปลี่ยนสลับทุกเดือน

 

 -

 

-
-
-
         
กุมารเวชกรรม
พญ.สุนทรีย์
พญ.สุนทรีย์ นพ.พีรพงษ์ นพ.พีรพงษ์ นพ.พีรพงษ์
         
สูติกรรม
นพ.เสวี พญ.ปฏิมาวรรณ พญ.ปฏิมาวรรณ พญอัจฉราจีรี พญ.อัจฉราจีรี
         
ฝากครรภ์
 
  พญ.อัจฉราจีรี นพ.เสวี  พญ.ปฏิมาวรรณ
         
ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.สุพจน์ นพ.อนุชิต  พญ. พิมประภา พญ.พิมประภา นพ.อนุชิต
นพ.สุเทพ นพ.สุพจน์  นพ. อนุชิต นพ.พีรุตม์  
กระดูก
นพ.ชัยวัฒน์ นพ.ธีรวุฒิ นพ.วัชรพงษ์ นพ.นัยรัตน์ นพ.วิทยา
   นพ.นัยรัตน์  นพ.สุวิทย์ นพ.ธีรวุฒิ  นพ.สุวิทย์
ตา
พญ.นฤมล พญ.รัชนีกร พญ.อภิรัฐ พญ.รัชนีกร นพ.อภิรัฐ
         
หู คอ จมูก
นพ.พนมพร นพ.พระทอง พญ.นลินรัตน์ นพ.พนมพร นพ.พระทอง
         
หมายเหตุ        
แพทย์ออกตรวจแต่ละ แผนกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ตรวจเนื่องจากติดราชการ  หรือมีคนไข้ฉุกเฉิน