ครูสมนึก ทรัพย์สม

บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 1,000,000 บาท

คุณกำโชค อารีรัตน์และครอบครัว

ร่วมสายธารน้ำใจเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลพิจิตร 

จำนวน 300,000 บาท

ร้านนวกิจพานิช พิจิตร

บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท

 

อาจารย์สุรเสน ทั่งทอง พร้อมครอบครัว

บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท

เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่นางอุดม เนียมนาค

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด