นางเชาว์ลักษณ์ พฤษะวัน บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลพิจิตรเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 800,000 บาท 

                        ครูฝอย - แม่บุญโลม ทรัพย์สม บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 1,000,000 บาท

นพ.ธีรวัฒน์ รักจิตรและครอบครัว ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 100,000 บาท 

ไม่พบฟีด