นพ.ธีรวัฒน์ รักจิตรและครอบครัว ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 100,000 บาท 

ไม่พบฟีด