โรงพยาบาลพิจิตรประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ( Zero Tolerance )

รายละเอียด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเยื่ยมผู้ป่วยประกันสังคมโรงพยาบาลพิจิตร

รายละเอียด

โรงพยาบาลพิจิตรประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ( คบสอ) ครั้งที่ 7 / 2561

รายละเอียด

โรงพยาบาลพิจิตรประชุมคณะกรรมการ ทีมนำคุณภาพ รพ.พิจิตร ครั้งที่ 1 / 2562

รายละเอียด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด