โรงพยาบาลพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

รายละเอียด

โรงพยาบาลพิจิตรประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ( คบสอ) ครั้งที่ 7 / 2561

รายละเอียด

ไม่พบฟีด